ισολογισμοί

City Tales Private Company
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 190, 176 71
Καλλιθέα, Ελλάδα

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 132019203000